Služby

Jsme architekti. Pomáháme stavět, rekonstruovat, vybírat vhodné objekty. Práce s interiéry je pro nás nedílnou součástí výstavby, protože domy si užíváme zvenku i zevnitř.

Výběr vhodné lokality nebo objetku

Analýza místa z hlediska nákladů a možností dalšího rozvoje

Architektonická studie

Projekt pro územní řízení a stavební povolení

Prováděcí projekt a rozpočet

Autorský dozor

Projekt interiéru