Architekturu vnímáme jako dialog mezi místem a klientem, který pomáháme moderovat.